1. Home
  2. Resultat & analyser
  3. Anonymitet och dolda svar

Anonymitet och dolda svar

Anonymitetsgräns

För att skydda medarbetarnas integritet skapas ingen rapport om det totala antalet svar vid ett specifikt undersökningstillfälle i ett team eller en grupp är lägre än anonymitetsgränsen. Detta betyder att ett team där det totala antalet medarbetare är lägre än anonymitetsgränsen inte kommer kunna erhålla en separat rapport.

Vad är vår anonymitetsgräns?

Det minsta antal svar som behövs för att erhålla en rapport kallas ”anonymitetsgränsen”. Denna gräns är densamma för alla team och är vald av din organisation. Om du är osäker på vilken gräns din organisation använder är du välkommen att kontakta oss.

Dolda svar

Dolda svar är svar från en användare som inte kan visas i en viss rapport på grund av anonymitetsskäl. När ett svar är dolt i en rapport inkluderas det inte i resultatberäkningarna för den specifika rapporten. Dolda svar ingår dock när svarsfrekvensen beräknas.

Dolda svar härstammar alltid från ett team eller en grupp som har för få svar för att erhålla en egen rapport, och vid granskning av en rapport på en högre nivå (där dessa svar kan förväntas vara inkluderade) döljs de av anonymitetsalgoritmen. Detta kan inträffa även om det totala antalet svar i den rapport du granskar är långt över anonymitetsgränsen, i händelse av att det annars vore möjligt att identifiera dessa svar genom att jämföra olika rapporter.

Exempel 1

Föreställ dig exemplet som illustreras i Figur 1 nedan. John Doe har 3 direktrapporterande medarbetare, av vilka 1 själv är chef (Användare 2). Användare 1-4 svarade på undersökningen vid detta specifika undersökningstillfälle, medan Användare 5 & 6 inte deltog. Anonymitetsgränsen för denna organisation är 3. I John Does organisation kan det maximalt skapas 3 olika rapporter (förutsatt att alla medarbetare svarar på undersökningen):

  1. En rapport för Johns direktrapporterande team (3 medarbetare, Användare 1 – 3)
  2. En rapport för Användare 2s team (3 medarbetare, Användare 4 – 6)
  3. En total rapport för Johns hela organisation (6 medarbetare, Användare 1 – 6)

Eftersom att alla Johns direktrapporterande medarbetare svarade på undersökningen kommer Johns teamrapport (Rapport A) vara tillgänglig (eftersom att antalet svar är lika med anonymitetsgränsen). Eftersom att det endast finns 1 svar i Användare 2s team kommer hon inte att få en separat rapport (Rapport B) för detta undersökningstillfälle. Detta betyder att svaret från Användare 4 kommer döljas i totalrapporten för Johns hela organisation (Rapport C) för att skydda Användare 4s anonymitet. Anledningen till detta är att det annars skulle vara möjligt att identifiera Användare 4s svar genom att jämföra rapporterna A och C (skillnaden mellan dessa skulle vara lika med Användare 4s svar). Rapport A och Rapport C blir alltså i detta fall identiska.

Figur 1 – Illustration av exempel 1

När blir dolda svar synliga?

Svar som härstammar från ett team/grupp med för få svar för att erhålla en egen rapport visas i rapporter på högre nivåer när det totala antalet sådana svar är lika med eller högre än anonymitetsgränsen. När ett svar väl visas på en viss nivå kommer det alltid även visas på (ännu) högre nivåer.

Exempel 2

Föreställ dig exemplet som illustreras i Figur 2 nedan. I detta exempel har John Doe 3 direktrapporterande medarbetare, av vilka 2 själva är chefer (Användare 1 & 3). Användare 1 – 4 och 7 & 8 svarade på undersökningen vid detta specifika undersökningstillfälle, medan Användare 5 & 6 inte deltog. Anonymitetsgränsen för denna organisation är 3. I John Does organisation kan det nu maximalt skapas 3 olika rapporter (förutsatt att alla medarbetare svarar på undersökningen):

  1. En rapport för Johns direktrapporterande team (3 medarbetare, Användare 1 – 3)
  2. En rapport för Användare 1s team (3 medarbetare, Användare 4 – 6)
  3. En total rapport för Johns hela organisation (8 medarbetare, Användare 1 – 8)

Notera: Eftersom att Användare 3s team endast är 2 medarbetare kan det teamet inte erhålla en egen rapport.

Eftersom att alla Johns direktrapporterande medarbetare svarade på undersökningen kommer Johns teamrapport (Rapport A) vara tillgänglig (eftersom att antalet svar är lika med anonymitetsgränsen). Eftersom att det endast finns 1 svar i Användare 1s team kommer hon inte att få en separat rapport (Rapport B) för detta undersökningstillfälle.

Eftersom att det nu också finns 2 svar i Användare 3s team som inte visas i en teamrapport kommer inga svar vara dolda i rapporten för Johns hela organisation (Rapport C). Anledningen till detta är att det totala antalet svar som härstammar från team med för få svar för att erhålla en egen rapport nu är lika med anonymitetsgränsen (3 st.). På grund av detta är det inte längre möjligt att identifiera ett specifikt svar genom jämförande av olika rapporter (genom att jämföra rapport A och C kommer det endast vara möjligt att identifiera vilka 3 svar som kommer från Användare 1 och Användare 3s team – vilket är tillåtet givet anonymitetsgränsen på 3).

Figur 2 – Illustration av exempel 2

Grupper och dolda svar

Om en chef har delat upp sitt team i 2 eller flera grupper har de individuella gruppernas rapporter alltid företräde framför chefens totala rapport. Om en chef t.ex. har 2 grupper med 3 medarbetare vardera, men endast 2 medarbetare i Grupp A svarat (medan alla 3 i grupp B svarat) erhåller Grupp B en egen rapport, men inte Grupp A. Svaren från de 2 medarbetarna i Grupp A kommer nu döljas i chefens totalrapport, eftersom att det annars vore möjligt att jämföra rapporten för Grupp B med chefens totalrapport och därigenom identifiera vilka 2 svar som härstammar från Grupp A (vilket strider mot anonymitetsgränsen).

Senast uppdaterad 2020-02-19

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment