Byta chef

Om ett team har en ny chef är det möjligt att ersätta den nuvarande chefen (istället för att flytta alla medarbetare till under den nya chefen). Genom att göra detta behåller teamet sina historiska resultat istället för att börja om på nytt (vilket kommer vara fallet om alla medarbetare flyttas till under den nye chefen istället). Så här byter du chef för ett team:

  1. Säkerställ att den nya chefen existerar i Populum, eller lägg till chefen till Populum vid behov.
  2. Navigera till den nuvarande chefen i organisationsträdet och ta bort denne från positionen genom att klicka på kugghjulet och välja ”Vakantsätt [Namns] position” och därefter bekräfta. Ange om den nuvarande chefen helt ska tas bort från Populum (dvs. om denne har slutat) eller inte (t.ex. om den bytt roll eller är föräldraledig/sjukskriven).
  3. Fyll den numera vakanta positionen med den nya chefen genom att följa de steg som beskrivs här.

Om den tidigare chefen inte skulle tas bort helt från Populum i steg 2 (utan endast från positionen) saknar han/hon nu en position i organisationsträdet. I detta fall behöver du navigera till användaren under ”Organisation” och tilldela denne en position genom att ange hans/hennes chef eller grupp.

Senast uppdaterad 2022-07-15

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar