1. Home
  2. Resultat & analyser
  3. Filtrering av rapporter

Filtrering av rapporter

Som standard skapas rapporterna i Populum baserat på hur organisationsträdet ser ut vid tidpunkten för varje undersökningscykel (läs mer här). Utöver detta kan vissa rapporter i Populum filtreras baserat på andra medarbetarattribut (t.ex. roll, ålder eller geografi) – förutsatt att din organisation har aktiverat denna funktionen.

Hur filter fungerar

Filter gör det möjligt att se resultat baserat på svaren från en delmängd (ett segment) av medarbetarna i en specifik organisatorisk enhet, även om denna delmängd är utspridd i organisationen.

Att filtrera en rapport med hjälp av ett geografiskt medarbetarattribut såsom landstillhörighet gör det exempelvis möjligt att se resultaten för alla medarbetare i ett specifikt land – även om inte alla medarbetare i det specifika landssegmentet tillhör samma del av organisationen (t.ex. om organisationen är indelad i tvär-geografiska affärsområden).

Beroende på vilket rapportscope du väljer att filtrera kan du antingen se de filtrerade resultaten för hela organisationen, eller för en mindre organisatorisk enhet.

En ”segmentkategori” är den typ av medarbetarattribut för vilken en medarbetare kan ha 1 av de fördefinierade / tillåtna värdena (en segmentkategori måste ha minst 2 tillåtna värden). Exempel på segmentkategorier är ”Land”, ”Kön” och ”Roll”.

Ett “segment” är en specifik delmängd av en segmentkategori, inkluderande alla medarbetare med det medarbetarattributet (värdet). Eftersom en anställd bara kan ha 1 värde i varje segmentkategori kan man endast tillhöra 1 segment i varje segmentkategori. Exempel på segment är ”Sverige”, ”Kvinnor” och ”Sjuksköterskor”.

Exempel

I John Does organisation (”Division Alpha”) finns 21 totalt 21 medarbetare, organiserade i kors-geografiska team bestående av svenska, norska och finska medarbetare (illustrerat i Figur 1 nedan). Som illustrationen visar har John 7 direktrapporterande medarbetare, varav 3 själva är chefer och har egna team. I Division Alphas vanliga (ofiltrerade) rapport ingår svaren från alla 21 medarbetare.

Illustration av exempel.

Figur 1.

Genom att välja segmentkategorin ”Land” och det specifika segmentet ”Sverige” filtreras Division Alphas rapport och inkluderar nu endast svaren från svenska medarbetare (illustrerat i Figur 2 nedan).

Illustration av exempel.

Figur 2.

Notera att ovan är ett illustrativt exempel och att filtrering av rapporter är relativt komplext ur anonymitetssynpunkt. Filtrering av en rapport för en liten organisatorisk enhet kan därför leda till dolda eller grupperade segment för att skydda respondenternas anonymitet.

Vilka filter är tillgängliga för min organisation?

Vilka filter som finns tillgängliga varierar mellan olika organisationer och beror på vilka segmentkategorier och specifika segment din organisation har valt att inkludera i Populum. De tillgängliga filtren visas i de rapporter som är möjliga att filtrera (se nedan).

Vilka rapporter kan filtreras?

Filtrering baserat på medarbetarattribut är för närvarande tillgängligt i rapporter för namngivna och definierade organisatoriska enheter (t.ex. en region eller ett affärsområde). Läs mer om vad som utgör en organisatorisk enhet i Populum under ”Rapportscope”.

Hur filtrerar man en rapport?

Så här filtrerar du en rapport:

  1. Navigera till Rapporthubben eller till en specifik rapport för den organisatoriska enhet du önskar filtrera.
  2. Klicka på ”Filter” uppe i högra hörnet.
  3. Välj den segmentkategori du önskar använda (t.ex. ”Land”).
  4. Välj det specifika segment (t.ex. ”Sverige”) för vilket du önskar se resultaten.
  5. Rapporten är nu filtrerad och innehåller endast svaren från medarbetarna i det valda segmentet. Om du valde filtret på Rapporthubben följer filtreringen med även när du navigerar till någon av de specifika rapporterna.

För att ändra ett filter upprepar du steg 2 – 4. För att avlägsna filtret klickar du på ”Rensa filter”.

Vanliga frågor

Hur laddar jag ned en filtrerad rapport i PowerPoint?

För att ladda ned en filtrerad rapport i PowerPoint navigerar du till Rapporthubben för den valda organisatoriska enheten och tillämpar önskat filter enligt beskrivningen ovan. Därefter väljer du ”PowerPoint” -rapporten.

Kan jag se resultatet för alla olika segment samtidigt?

Ja, det är möjligt att se resultaten för alla olika segment inom en viss segmentkategori samtidigt. För att göra det navigerar du till Rapporthubben för den valda organisatoriska enheten och väljer något av segmenten i den segmentkategori du vill visa. Därefter väljer du rapporten ”Resultatmatris”. I det filtrerade läget listar Resultatmatrisen resultaten för alla enskilda segment i den valda segmentkategorin.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar