1. Home
  2. Organisation
  3. Flytta en användare

Flytta en användare

Så här flyttar du en användare till under en ny chef eller till en ny grupp:

  1. Navigera till användaren i organisationsträdet genom att välja ”Organisation” och därefter söka efter användarens namn eller e-postadress i sökfältet.
  2. Klicka på kugghjulet bredvid användarens namn.
  3. Välj ”Flytta [Namn]”.
  4. Sök efter användarens nya chef eller grupp och välj chefen eller gruppen i resultatlistan. Om du söker efter chefen, var uppmärksam på om chefen har en eller flera grupper under sig (detta framgår i så fall i sökresultaten), och placera i så fall användaren i korrekt grupp. Placera endast medarbetare direkt under chefer som antingen inte har någon grupp under sig, eller om medarbetaren inte hör till någon av de existerande grupperna.
  5. Bekräfta flytten.
Vem kan flytta användare?

Den generella principen är att en användare kan göra förändringar inom teamet/organisationen denne är chef över. Alla användare kan dock föreslå förändringar, i vilket fall en förfrågan skickas till den berörda användarens chef för godkännande. Utöver detta kan användare med utökade behörigheter göra förändringar i organisationsträdet (utan någon annans godkännande) inom den del av organisationen till vilken denne har utökade behörigheter.

Senast uppdaterad 2023-02-27

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment