1. Home
  2. Åtkomsträttigheter och behörigheter
  3. Initiera en undersökning för en annan användare

Initiera en undersökning för en annan användare

Medarbetare som varken har en e-postadress eller ett telefonnummer har möjlighet att delta i en pågående undersökning med hjälp av en användare med specifika utökade åtkomsträttigheter (t.ex. deras chef eller en HR-ansvarig). Detta kan till exempel användas i en produktionsmiljö där de anställda inte har en e-postadress eller telefon på arbetet.

Kortfattat kan en användare med sådana utökade rättigheter initiera en pågående undersökning åt en annan användare via sitt eget Populum-konto. Det finns 2 sätta att göra detta på: Man kan starta undersökningen åt användaren och därefter överlämna enheten (t.ex. en tablet) till medarbetaren så att denne kan genomföra undersökningen på egen hand. När medarbetaren har slutfört undersökningen och skickat in svaren kan hon / han lämna tillbaka enheten. Om medarbetaren har en egen enhet (tablet eller mobiltelefon) kan man istället för att starta undersökningen ta fram en unik QR-kod som medarbetaren sedan kan scanna för att komma till undersökningen. Observera att användaren med de utökade åtkomsträttigheterna inte kan se svaren som lämnats av andra användare.

Hur fungerar det?

För att initiera en undersökning åt en annan användare:

  1. Logga in i Populum
  2. Navigera till den användare som ska besvara undersökningen genom att söka efter användaren i toppmenyn. Du kan också söka efter användarens chef.
  3. Om du har de nödvändiga åtkomsträttigheterna bör du nu se knapparna ”Svara här” och ”Svara via QR” bredvid medarbetarens namn i organisationsträdet (se bilden nedan). För användare som redan har svarat på undersökningen är knapparna inte synliga.
  4. Välj hur du vill att användaren ska få tillgång till undersökningen. Genom att klicka på ”Svara här” öppnas undersökningen och du kan lämna över enheten till användaren. Väljer du ”Svara via QR” visas en QR-kod som du ber användaren att scanna med sin egen enhet.
  5. När användaren besvarat undersökningen och klickat på ”Skicka”-knappen registreras svaren och lagras säkert och anonymt (utan möjlighet för någon annan att se svaren). 
  6. Upprepa stegen för alla medarbetare som ska besvara undersökningen på detta vis.

Hur erhåller jag de nödvändiga åtkomsträttigheterna?

Möjligheten att initiera en undersökning för en annan användare är en specifik åtkomsträttighet som endast kan tilldelas av Populum. Om du tror att du bör ha sådan behörighet för en viss del av organisationen, vänligen kontakta oss på [email protected].

Senast uppdaterad 2022-07-14

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar