Kontextrapporten

Syftet med kontextrapporten är att ge en möjlighet för en detaljerad benchmarkanalys. Kontextrapporten erbjuder 2 olika typer av benchmark; Tidskontext och Organisationskontext.

Tidskontext

Tidskontextgrafen visar jämförelser med de egna historiska resultaten för det valda rapportscopet, både för huvudindexet och för varje individuell drivare. Nedan följer en beskrivning av de olika elementen i grafen (se bilden för nummerreferenser):

 1. Nuvarande resultat – visar det senaste resultatet för det valda rapportscopet, samt förändringen jämfört med föregående tillfälle.
 2. Trend – visar resultatutvecklingen över tid. Genom att föra muspekaren över en datumpunkt visas resultatet för det specifika datumet. Notera att axeln är bruten (dvs. går inte från 0 – 100) i syfte att visa förändringar tydligare.
 3. Historisk jämförelse – visar resultatet i en historisk kontext:
  1. Den blå diamanten representerar det nuvarande resultatet för det valda rapportscopet, och genom att föra muspekaren över diamanten visas det exakta värdet.
  2. Den vertikala linjen representerar det historiska genomsnittet för det valda rapportscopet, och genom att föra muspekaren över linjen visas det exakta värdet. Om den blå diamanten är längre till höger än den vertikala linjen är det nuvarande resultatet alltså bättre än det historiska genomsnittet.
  3. Axelns ändpunkter representerar det historiska minimumet och maximumet för det valda rapportscopet. Om den blå diamanten är längst till höger är alltså det nuvarande värdet det högsta värdet uppnått hittills.

Organisationskontext

Organisationskontextgrafen visar jämförelser med andra delar av organisationen. Grafen ser lite annorlunda ut beroende på storleken på benchmarkenheten (dvs. antal team inom enheten) och användarens behörigheter. Nedan följer en beskrivning av de olika elementen i grafen (se bilderna för nummerreferenser):

 1. Nuvarande resultat – visar det senaste resultatet för det valda rapportscopet, samt skillnaden jämfört med det senaste resultatet för hela benchmarkenheten.
 2. Resultatspridning- för mindre benchmarkenheter – visar resultatet i organisationskontexten enligt den första bilden nedan.
  1. Den blå diamanten representerar det nuvarande resultatet för det valda rapportscopet, och genom att föra muspekaren över diamanten visas det exakta värdet.
  2. Den vertikala linjen representerar det nuvarande resultatet för hela benchmarkenheten (t.ex. hela avdelningen, regionen etc.). Om den blå diamanten är längre till höger än den vertikala linjen är det nuvarande resultatet för det valda rapportscopet alltså bättre än det nuvarande resultatet för hela benchmarkenheten. 
  3. De mindre grå diamanterna representerar det nuvarande resultatet för alla övriga team inom benchmarkenheten. Färgen på de grå diamanterna representerar antalet individuella team med samma resultat. För användare som har behörighet till alla resultat inom benchmarkenheten visas vilket team som representeras genom att föra muspekaren över en grå diamant. För användare utan sådan behörighet visas endast antalet team och deras exakta resultat.
  4. Axelns ändpunkter representerar det minimala och det maximala värdet för ett enskilt team inom benchmarkenheten. Om den blå diamanten är längst till höger har det valda rapportscopet alltså det högsta nuvarande resultatet inom benchmarkenheten.
 3. Resultatdistribution – för större benchmarkenheter – visar resultatet i organisationskontexten enligt den andra bilden nedan.
  1. Den blå diamanten representerar det nuvarande resultatet för det valda rapportscopet, och genom att föra muspekaren över diamanten visas det exakta värdet.
  2. Den grå diamanten representerar det nuvarande resultatet för hela benchmarkenheten (t.ex. hela avdelningen, regionen etc.). Om den blå diamanten är längre till höger än den grå diamanten är det nuvarande resultatet för det valda rapportscopet alltså bättre än det nuvarande resultatet för hela benchmarkenheten.
  3. De grå vertikala staplarna representerar det nuvarande resultatet för alla övriga team inom benchmarkenheten. Höjden på staplarna representerar antalet individuella team med samma resultat. Genom att föra muspekaren över en stapel visas det exakta värdet samt antalet individuella team med detta resultat.
  4. Axelns ändpunkter representerar det minimala och det maximala värdet för ett enskilt team inom benchmarkenheten. Om den blå diamanten är längst till höger har det valda rapportscopet alltså det högsta nuvarande resultatet inom benchmarkenheten.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar