1. Home
 2. Resultat & analyser
 3. Navigera till rapporterna

Navigera till rapporterna

Så här navigerar du till de olika rapporterna i Populum:

 1. Logga in i Populum.
 2. Välj ”Resultat & Analyser” på startsidan eller i toppmenyn.
  • Om din organisation har 2 eller fler olika undersökningstyper kommer du i detta steg få välja för vilken typ av undersökning du vill se resultaten för.
 3. Om du har tillgång till rapporterna för mer än 1 rapportscope leds du nu till Scopeväljaren, där du kan välja det önskade rapportscopet (läs mer nedan).
 4. Efter att du valt det önskade rapportscopet (eller om du endast har tillgång till 1 rapportscope) leds du till Rapporthubben, där du kan välja den önskade rapporttypen (läs mer nedan).

”Rapportscope” = den del av organisationen vars svar ingår i rapporten (läs mer om rapportscope här).

Scopeväljaren

På Scopeväljaren visas snabblänkar till de rapportscope du har tillgång till. Det finns 2 huvudkategorier av rapportscope:

 1. Rapportscope du har tillgång till baserat på din position i organisationen, dvs.:
  1. Teamet du själv tillhör (dvs. din chefs rapport)
  2. Teamet (och/eller grupperna) du är chef över (om du är chef)
  3. Dina (direkt) underordnade chefers team/grupper (om sådana finns)

  För varje scope i listan ovan (a, b och c) kan det finnas fler än 1 rapportscope att välja från, t.ex. om en chef har 2 eller flera grupper och/eller att chefen har fler än 1 organisatorisk nivå under sig. De olika typerna av rapportscope som kan vara tillgängliga för en enskild chef är:

  1. 1 nivå – Inkluderar alla medarbetare som rapporterar direkt till chefen i organisationsträdet. En medarbetare räknas som ”direktrapporterande” även om denna tillhör en grupp under chefen (så länge det inte finns någon annan chef – eller vakant position – mellan chefen och medarbetaren).
  2. Alla nivåer – Inkluderar alla medarbetare under chefen i organisationsträdet (dvs. ej endast direktrapporterande). För VD:n är alla nivåer-rapportscopet således detsamma som det totala rapportscopet för hela organisationen.
  3. Grupper – Inkluderar medarbetare i gruppen. Grupper som har fler än 1 organisatorisk nivå (dvs. grupper som innehåller chefer) har även de både ett rapportscope för 1 nivå (endast inkluderandes den översta nivån av medarbetare i gruppen) och ett för alla nivåer (inkluderandes alla medarbetare i gruppen – oavsett nivå).
 2. Organisatoriska enheter (t.ex. en region eller ett affärsområde).
  Om du själv är chef över en (i Populum definierad) organisatorisk enhet har du automatiskt tillgång till rapporterna för denna, inklusive eventuella sub-enheter. Du kan också ha blivit tilldelad utökad behörighet till andra organisatoriska enheter, vilka i så fall även listas här.

Om du är senior chef eller har utökad behörighet har du också möjlighet att navigera till specifika teamrapporter genom att söka efter chefen eller gruppen (via namn eller e-postadress) under ”Sök efter rapporter”.

Läs mer under ”Åtkomsträttigheter och behörigheter” för att lära dig mer om vilka rapportscope en viss användare har tillgång till.

Rapporthubben

När du valt rapportscope kommer du till Rapporthubben, där alla olika rapporttyper tillgängliga för det valda rapportscopet listas. Vilka rapporter som finns tillgängliga beror på dina behörigheter, det valda rapportscopet samt vilka inställningar din organisation använder. Följande rapporttyper existerar:

 • Översikt
 • Kontext
 • Spridning
 • Tidslinjer
 • Resultatmatris
 • PowerPoint

Senast uppdaterad 2024-07-09

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment