1. Home
 2. Åtkomsträttigheter och behörigheter
 3. Översikt av åtkomsträttigheter

Översikt av åtkomsträttigheter

De olika åtkomsträttighetstyperna

En användares åtkomsträttigheter avgör vad denne kan göra och / eller se i Populum. En användares rättigheter avgörs av dennes position i organisationsträdet samt eventuella (manuellt tilldelade) utökade åtkomsträttigheter. 3 olika åtkomsträttighetstyper existerar:

 1. Hantera organisation – behörighet att utföra förändringar i organisationsträdet (utan att någon annan användares godkännande behövs). Notera att alla användare att tillgång till att granska och navigera hela organisationsträdet.
 2. Tillgång till rapporter – behörighet att granska rapporter inom ett visst organisatoriskt scope.
 3. Hantera åtkomst – behörighet att administrera utökade åtkomsträttigheter (dvs. att tilldela utökade åtkomsträttigheter till en annan användare).

Åtkomsträttigheter är alltid knutna till ett visst organisatoriskt scope, för vilket den specifika åtkomsten gäller (t.ex. ett team, avdelning, region etc.).

Standardrättigheter

Vilka åtkomsträttigheter en användare har beror som standard på dennes position i organisationsträdet:

 • Hantera organisation – Som standard kan en användare utföra förändringar inom det team / den organisation denne är chef över (dvs. under sig i organisationsträdet). Detta innebär att användare som inte är chefer inte har någon behörighet att hantera organisation alls (alla kan dock se hela organisationsträdet, samt föreslå organisationsförändringar).
 • Tillgång till rapporter – Som standard kan en användare se rapporterna för det team / grupp denne själv är en del av, samt alla rapporter under denne i organisationen.
 • Hantera åtkomst – Som standard har en användare inte behörighet att administrera några utökade rättigheter.
Example 1

Föreställ dig exemplet illustrerat i Figur 1 nedan. John Doe har 6 direktrapporterande medarbetare (Användare 1 – 3 & 7 – 9), som är indelade i 2 separata grupper (Grupp X och Grupp Y). I Grupp X finns det även en chef (Användare 2), som själv har tre anställda (Användare 4 – 6), vilket betyder att Grupp X har 2 organisatoriska nivåer. Grupp Y har endast 1 nivå (dvs. alla gruppmedlemmar rapporterar direkt till John Doe).

Illustration of Example 1

Figur 1 – Illustration av Exempel 1

Baserat på deras positioner i organisationsträdet har John och hans medarbetare följande åtkomsträttigheter:

 • John Doe kan hantera hela organisationen under honom, och har tillgång till alla rapporter under honom i organisationen, dvs. rapporterna A – F i Figur 2 nedan. Utöver detta har han också tillgång till rapporten för hans chefs team (ej illustrerad i Figur 2), eftersom att han själv är en del av det teamet.
 • Användare 1 – 3 har tillgång till en nivå-rapporten för Grupp X (rapport D), samt John Does totala en nivå-rapport (rapport A). Användare 2 har dessutom behörighet att hantera organisationen inom hennes team, samt tillgång till rapporten för hennes eget team (rapport F).
 • Användare 4 – 6 har tillgång till rapporten för det team de tillhör själva (rapport F).
 • Användare 7 – 9 har tillgång till en nivå-rapporten för Grupp Y (rapport E), samt John Does totala en nivå-rapport (rapport A).

Illustration of Example 1

Figur 2 – Illustration av Exempel 1

Utökade åtkomsträttigheter

Utöver standardåtkomsträttigheterna som härstammar från organisationsträdet, kan användare också tilldelas utökade åtkomsträttigheter. Utökade åtkomsträttigheter är också alltid knutna till ett visst organisatoriskt scope, och kan till exempel beviljas till en avdelning eller en region.

Utökade åtkomsträttigheter finns i samma 3 olika typer som standardåtkomsträttigheterna (se ovan). Utökade åtkomsträttigheter till ett specifikt organisatoriskt scope kan beviljas av en användare som själv har åtkomsttypen ”Hantera åtkomst” till det specifika organisatoriska scopet (eller ett större scope där detta scope ingår). Om du behöver hjälp med att tilldela utökade åtkomsträttigheter är du välkommen att kontakta oss.

Tilldelning av utökade åtkomsträttigheter

Om du har de nödvändiga ”Hantera åtkomst”-rättigheterna för ett organisatoriskt scope har du möjlighet att tilldela andra användare utökade åtkomsträttigheter till det organisatoriska scopet (eller till ett del-scope). Så här tilldelar du utökade åtkomsträttigheter till en användare:

 1. Välj ”Organisation” i toppmenyn.
 2. Om du har de nödvändiga ”Hantera åtkomst”-rättigheterna bör du nu se en kapp med texten ”Hantera åtkomst”. Klicka på denna knapp.
 3. Välj ”Lägg till åtkomst”.
 4. Sök efter användaren som ska tilldelas åtkomst (via namn eller e-post) och välj dennes namn i sökresultatet.
 5. Välj det organisatoriska scope till vilket användaren ska tilldelas behörighet.
 6. Välj den typ / de typer av åtkomst som användaren ska tilldelas (se förklaring av de olika åtkomsttyperna ovan) och välj ”Spara”.

Senast uppdaterad 2020-02-17

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment