1. Home
 2. Organisation
 3. Översikt av organisationsträdet

Översikt av organisationsträdet

Introduktion till organisationsträdet

Populums organisationsträd representerar organisationsstrukturen för din organisation, inklusive relationen mellan chef/anställd, (del-)organisatoriska tillhörigheter (t.ex. AO, dotterbolag, grupp etc.) och teamsammansättningar. Organisationsträdet avgör hur resultat och rapporter aggregeras och det kan redigeras utifrån behov.

Hur man navigerar i organisationsträdet

Du hittar till organisationsträdet genom att klicka på  ”Organisation” i toppmenyn när du är inloggad i Populum, och du kommer då till din egen position i organisationen. 

 1. Din egen chef listas ovanför ditt namn, och genom att klicka på dennes namn navigerar du en nivå uppåt i organisationsträdet.
 2. Om en användare har underordnade medarbetare listas dessa under denne.
 3. Om någon av de underordnade själva är chefer visas deras antal direktrapporterande medarbetare.
 4. Genom att klicka knappen med antalet direktrapporterande expanderas listan över chefens direktrapporterande medarbetare.
 5. Genom att klicka på en underordnad chefs namn navigerar du en nivå nedåt i organisationsträdet.
 6. Du kan också navigera i organisationsträdet genom att söka efter en specifik användare eller grupp via dennes namn eller e-postadress eller gruppens namn.

Hur rapporterna beror på organisationsträdet

Alla rapporter för en specifik undersökningscykel baseras på hur organisationsträdet ser ut vid den tidpunkt undersökningscykeln stänger.

Illustrativt exempel

I exemplet som visas i bilden ovan har Marlon 5 st. direktrapporterande medarbetare, varav 2 själva är chefer (Diane och Nicole). Följande rapporter kan därför att skapas inom Marlons organisation:

 • Marlons teamrapport – innehållandes svaren från hans 5 direktrapporterande
 • Dianes teamrapport – innehållandes svaren från hennes 9 direktrapporterande
 • Nicoles teamrapport – innehållandes svaren från hennes 10 direktrapporterande
 • Marlons totalrapport – innehållandes svaren från alla 24 medarbetare under honom (5 direktrapporterande + Dianes 9 underordnade + Nicoles 10 underordnade)

Eftersom att rapporterna baseras på hur organisationsträdet ser ut vid den tidpunkt undersökningscykeln stänger påverkar alla förändringar som görs i organisationsträdet innan dess hur rapporterna skapas. Om en medarbetare exempelvis flyttas till ett nytt team 5 minuter innan undersökningscykeln stänger kommer dennes svar inkluderas i det nya teamets rapport (och inte i hans/hennes tidigare teams rapport) – även om han/hon besvarade undersökningen innan han/hon flyttades till det nya teamet.

Hur man redigerar organisationsträdet

Förändringar i organisationsträdet görs genom att du navigerar till den berörda användaren och klickar på kugghjulet bredvid användarens namn. Följande operationer är möjliga att utföra:

 1. Flytta en användare till en ny chef eller grupp
 2. Ta bort en användare
 3. Temporärt inaktivera en användare
 4. Lägga till en ny användare
 5. Byta chef för ett team eller grupp
Vem kan redigera organisationsträdet?

Den generella principen är att en användare kan göra förändringar inom teamet/organisationen denne är chef över (dvs. under sig i organisationsträdet). Alla användare kan dock föreslå förändringar, i vilket fall en förfrågan skickas till den berörda användarens chef för godkännande. Utöver detta kan användare med utökade behörigheter göra förändringar i organisationsträdet (utan någon annans godkännande) inom den del av organisationen till vilken denne har utökade behörigheter. Läs mer om åtkomsträttigheter här.

Senast uppdaterad 2022-07-13

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support