1. Home
 2. Resultat & analyser
 3. Översiktsrapporten

Översiktsrapporten

Syftet med Översiktsrapporten är att ge en snabb inblick i de senaste resultaten för det valda rapportscopet när tiden är knapp och / eller att använda som utgångspunkt för att analysera resultaten innan du dyker in i de mer detaljerade rapporterna. Nedan följer en beskrivning av de olika elementen i översiktsrapporten (se bilden för nummerreferenser):

 1. Aktiva medarbetare – visar antalet aktiva medarbetare i det valda rapportscopet vid tidpunkten för den senaste undersökningscykeln stängning, samt trenden jämfört med föregående tillfälle. Linjegrafen visar antalet medarbetare över tid, och genom att föra muspekaren över en viss datumpunkt visas scopestorleken för det specifika datumet.
 2. Kommentarer – visar antalet inkomna textkommentarer för den senaste undersökningscykeln, liksom trenden jämfört med föregående tillfälle. Linjegrafen visar antalet kommentarer över tid, och genom att hålla muspekaren över en datumpunkt visas antalet inkomna kommentarer för det specifika datumet.
 3. Deltagande – visar svarsfrekvensen för den senaste undersökningscykeln (dvs. antalet svarande medarbetare dividerat med antalet aktiva medarbetare), liksom trenden jämfört med föregående tillfälle. Linjegrafen visar svarsfrekvensen över tid, och genom att hålla muspekaren över en datumpunkt visas svarsfrekvensen för det specifika datumet.
 4. Huvudindex – visar det senaste totala genomsnittet av kärndimensionerna, trenden jämfört med föregående tillfälle, liksom jämförelsen med benchmark (t.ex. närmaste avdelning, region etc.). Linjegrafen visar huvudindexet över tid, och genom att hålla muspekaren över en datumpunkt visas huvudindexet för det specifika tillfället.
 5. eNPS – visar det senaste eNPS-värdet (dvs. värdet från det senaste tillfället då eNPS var inkluderat, och därför inte nödvändigtvis ett värde från det senaste tillfället). Trenden jämfört med föregående tillfälle, samt jämförelsen med benchmark (t.ex. närmaste avdelning, region etc.) visas också. Linjegrafen visar eNPS-värdet över tid, och genom att hålla muspekaren över en datumpunkt visas eNPS-värdet för det specifika tillfället. Om din organisation aldrig har inkluderat eNPS i en undersökningscykel visar denna ruta inget resultat.
 6. Toppsentiment – visar andelen individuella frågesvar som bestod av det bästa svarsalternativet (dvs. blå smiley) för det senaste tillfället. Trenden jämfört med föregående tillfälle, samt jämförelsen med benchmark (t.ex. närmaste avdelning, region etc.) visas också. Linjegrafen visar toppsentimentet i procent över tid, och genom att hålla muspekaren över en datumpunkt visas andelen toppsentiment för det specifika tillfället.
 7. Resultat per drivare – visar det senaste resultatet, trenden och jämförelse med benchmark för varje enskild drivare.
  1. Stapeln representerar det senaste värdet för den specifika drivaren för rapportscopet.
  2. Cirkeln representerar det senaste värdet för den specifika drivaren för benchmark (t.ex. närmaste avdelning, region etc.). Vilken enhet som utgör benchmark anges ovanför staplarna.
  3. Den vertikala linjen representerar värdet för det föregående tillfället för rapportscopet. Om den vertikala linjen är längre till höger än stapeln har resultatet gått ned jämfört med det föregående tillfället.
  4. Genom att hålla muspekaren över en stapel visas det exakta värdet, samt skillnaden mot benchmark (dvs. cirkeln) och det föregående tillfället (dvs. den vertikala linjen).
 8. Förändring – visar förändringen för varje enskild drivare jämfört med det föregående tillfället (dvs. skillnaden mellan den vertikala linjen och stapeln i grafen).
 9. Jämförelsetal – visar jämförelsen med benchmark för varje enskild drivare (dvs. skillnaden mellan cirkeln och stapeln i grafen).
 10. Kommentarer per drivare – listar alla inkomna kommentarer för varje drivare tillsammans med det korresponderande svarsalternativet per kommentar.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment