Rapportscope

Rapporterna i Populum skapas baserat på hur organisationsträdet ser ut i det ögonblick ett specifikt undersökningstillfälle stänger. Beroende på hur organisationsträdet ser ut kan en specifik chef ha rapporter för ett antal olika organisatoriska scope.

”Rapportscope” = den del av organisationen vars svar ingår i rapporterna.

 • En nivå – Inkluderar alla medarbetare som rapporterar direkt till chefen i organisationsträdet. En medarbetare räknas som ”direktrapporterande” även om denna tillhör en grupp under chefen (så länge det inte finns någon annan chef – eller vakant position – mellan chefen och medarbetaren). Om chefen endast har (och alltid endast haft) direktrapporterande medarbetare (dvs. inga underställda chefer) och inte två (eller flera) separata grupper är  en nivå det enda tillgängliga rapportscopet.
 • Alla nivåer – Inkluderar alla medarbetare under chefen i organisationsträdet (dvs. ej endast direktrapporterande). För VD:n är alla nivåer således detsamma som det totala rapportscopet för hela organisationen. Om chefen endast har (och alltid endast haft) direktrapporterande medarbetare finns inget alla nivåer-scope tillgängligt.
 • Grupper – Om en chef har två eller flera separata grupper under sig finns även separata rapportscope för de individuella grupperna tillgängliga. Om en grupp har fler än 1 organisatorisk nivå (dvs. om det finns chefer i gruppen) kommer även gruppen i fråga både ha ett rapportscope för en nivå (endast inkluderandes den översta nivån av medarbetare i gruppen) och ett för alla nivåer (inkluderandes alla medarbetare i gruppen – oavsett nivå).
 • Organisatoriska enheter – För (i Populum) definierade och namngivna organisatoriska enheter (såsom en region eller ett affärsområde) finns också ett rapportscope som inkluderar alla medarbetare inom enheten tillgängligt. Detta rapportscope är detsamma som alla nivåer för chefen för enheten, men möjliggör en del annan funktionalitet, bl.a. filtrering av resultat baserat på medarbetarattribut (se nästa punkt).
 • Segment – Utöver de rapportscope som härstammar från strukturen i organisationsträdet är det också möjligt att se resultat och analyser för ett visst segment av medarbetare, baserat på angivna medarbetarattribut (t.ex. kön, roll eller geografi) – förutsatt att din organisation aktiverat denna funktionalitet. Sådan filtrering är möjlig på rapportscope för organisatoriska enheter (se ovan punkt), och segment kan alltså sägas utgöra ett sub-scope till en organisatorisk enhet. Läs mer om detta under ”Filtrering av rapporter”.

Notera att ett specifikt rapportscope endast är tillgängligt givet att det finns tillräckligt många svar inom det scopet för att rapporter ska skapas (givet din organisations anonymitetsgräns).

Exempel 1

Föreställ dig exemplet illustrerat i Figur 1 nedan. John Doe har 3 direktrapporterande medarbetare, av vilka 2 själva är chefer (Användare 1 – 3). I detta fall kommer John ha 2 olika scope tillgängliga:

 1. Hans en nivå-scope, endast innehållandes svaren från hans direktrapporterande medarbetare (Användare 1 – 3).
 2. Hans alla nivåer-scope, innehållandes svaren från alla medarbetare under honom i organisationen (Användare 1 – 9). Om någon av Användare 4 – 9 i sin tur hade haft underställda medarbetare skulle även svaren från dessa medarbetare ingå i Johns alla nivåer-scope.

För tydlighets skull har Användare 1 och Användare 3 också varsitt en nivå-scope för sina respektive team (scope C och D).

Illustration av Exempel 1

Figur 1 – Illustration av Exempel 1

Exempel 2

Föreställ dig nu exemplet illustrerat i Figur 2 nedan. John Doe har nu 6 direktrapporterande medarbetare, varav 1 (Användare 2) själv är chef. Medarbetarna är också uppdelade i 2 olika grupper, där Användare 1 – 6 utgör Grupp X och Användare 7 – 9 utgör Grupp Y. I detta fall kommer John ha 5 olika rapportscope tillgängliga:

 1. Hans en nivå-scope, innehållandes svaren från alla hans direktrapporterande medarbetare – oavsett vilken grupp de tillhör (Användare 1 – 3 & 7 – 9).
 2. Hans alla nivåer-scope, innehållandes svaren från alla medarbetare under honom i organisationen (Användare 1 – 9).
 3. Alla nivåer för Grupp X (Användare 1 – 6).
 4. En nivå för Grupp X (Användare 1 – 3).
 5. En nivå för Grupp Y (Användare 7 – 9).

För tydlighets skull har Användare 2 också ett en nivå-scope för sitt team (scope F).

Illustration av Exempel 2

Figur 2 – Illustration av Exempel 2

Senast uppdaterad 2020-02-05

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar