1. Home
  2. Resultat & analyser
  3. Spridningsrapporten

Spridningsrapporten

Spridningsrapporten visar en detaljerad nedbrytning av ett specifikt undersökningstillfälle, inklusive svarsfördelning, index och inkomna textkommentarer för varje enskild drivare. Nedan följer en beskrivning av de olika elementen i Spridningsrapporten (se bilden för nummerreferenser):

  1. Drivarnamn – namnet på den specifika drivaren.
  2. Fråga / påstående – den exakta formuleringen för frågan / påståendet.
  3. Index – det beräknade indexvärdet för den specifika drivaren (läs mer om hur index beräknas här).
  4. Förändring – indexförändringen jämfört med det föregående tillfället.
  5. Benchmark – indexskillnaden jämfört med benchmarkenheten.
  6. Svarsalternativ – påståendet kopplat till varje svarsalternativ.
  7. Svarsfördelning – antalet svar per svarsalternativ.
  8. Förbättringsförslag – alla inkomna fritextkommentarer för den specifika drivaren (om några).

Senast uppdaterad 2020-02-04

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar

Behöver du stöd?
Hittar du inte det svar du letar efter?
Kontakta support

Leave a Comment