1. Home
  2. Resultat & analyser
  3. Tidslinjerapporten

Tidslinjerapporten

Tidslinjerapporten visar utvecklingen över tid för huvudindexet såväl som för varje enskild drivare. Nedan följer en beskrivning av de olika elementen i tidslinjegraferna (se bilden för nummerreferenser):

  1. Den tjocka linjen i grafen visar indexet över tid för det valda rapportscopet. Genom att föra muspekaren över en viss datumpunkt på den tjocka linjen visas det exakta indexet för det specifika tillfället för det valda rapportscopet.
  2. Den tunna linjen i grafen visar indexet över tid för benchmarkenheten. Genom att föra muspekaren över en viss datumpunkt på den tunna linjen visas det exakta indexet för det specifika tillfället för benchmarkenheten.
  3. På vänster sida om linjegrafen visas det senaste värdet, samt det historiska genomsnittet över den valda tidsperioden. Tidsperioden kan ändras via reglaget överst i rapporten.
  4. Att klicka på en punkt i någon av tidslinjerna leder till spridningsrapporten för den specifika undersökningscykeln.

Senast uppdaterad 2020-02-04

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade artiklar